CET Results 2019


The following are the scores of the Mock CET conducted at the NDIM campus on April 12th, 2019

S. No Student Name Marks
1. Rashi Bindal 360
2. Priyanka Samal 216
3. Manvi Bhardwaj 216
4. Akash Meena 183
5. Saloni Gupta 179
6. Sumit Pal 176
7. Samyak Jain 176
8. Vashisht Arora 170
9. Syed Ahmad Ashraj 164
10. Subhojit Deb 155
11. Sushant Pathak 153
12. Manas Pradhan 149
13. Yash Gupta 145
14. Nikhil Gaba 143
15. Priyanshu 143
16. Yash Sharma 142
17. Vishal Gaurav 141
18. Mannat K Hunjn 137
19. Samridhi Kapoor 134
20. Anshul Singh 132
21. Richika 132
22. Vikash Sharma 130
23. Archisha Arora 125
24. Mehak Gandhi 124
25. Nidhi Gupta 124
26. Rahul Patra 123
27. Rajat Dogra 122
28. Ruchir Pawar 116
29. Sushan 116
30. Nikita Aggarwal 114
31. Anmol Bhambri 111
32. Rahul Singh 109
33. Diksha 106
34. Shubham Sharma 104
35. Adrine Joseph 103
36. Shakil Khan 100
37. Divya 99
38. Deepak Sethi 98
39. Shadman 97
40. Rahul Dhirwani 95
41. Vishal Sharma 93
42. Vershav 90
43. Kajal Mudgal 87
44. Pawan 87
45. Ishan Dua 86
46. Sandhya Raghav 85
47. Nistha 84
48. Vaastav Gera 77
49. Sagardeep 76
50. Ritik Garg 75
51. Aman Raghav 74
52. Shivani Singh 72
53. Mayank Chawla 70
54. Sadan 68
55. Simarjeet 67
56. S.K Deb 58
57. Suman Jaiswal 56
58. Shristi Kumari 55
59. Anshul Kaushik 52
60. Muskan Khanna 52
61. Tushar Chauhan 45
62. Kartik Sachdeva 45
63. Deepak Sethi 42
64. Pawan Singh Sengar 37
65. Ritu Yadav 32
66. Ritika Aggarwal 29
67. Magdleen 25
68. Vivek Tripathi 24
69. Aditi Bansal 23
70. Abhishek Kumar 15
71. Sudarbh Singhai -3
72. Mayank Chawla -20
73. Mayank Chandra -24
74. Vikal -12


Subscribe for Regular Updates